Zveza skupin zdravljenih odvisnikov Slovenije

Uresničevanje ciljev

Pri uresničevanju ciljev zveze sodelujejo strokovnjaki, ki delajo na področju odvisnosti od alkohola, prisluhnili naši ideji in z nami sodelujejo (Psihiatrična bolnica Vojnik, Oddelek za zdravljenje odvisnosti, Psihiatrična klinika Ljubljana, Center za zdravljenje odvisnosti od alkohola, idr.), kar je dodalo izjemno težo in pomen naših usmeritvam ter nam ponudilo možnost hoditi naprej po poti, ki smo si jo izbrali.

 

Prava vrednost povezovanja je v tem, da smo uspeli povezati tako civilno družbo (društva, klube zdravljenih alkoholikov), kot tudi javne institucije, ki delujejo na področju zdravljenja odvisnosti (npr. oddelke za zdravljenje odvisnosti,…) z namenom dobrega sodelovanja in uspešnega dela ter večje prepoznavnosti vseh nas. Le SKUPAJ lahko dosežemo zastavljene cilje in uresničimo svoja pričakovanja.

 

 

Cilji in delovanja zveze

  • svetovanje in nudenju pomoči članicam zveze pri njihovem delu;
  • skrb za izobraževanje strokovnih delavcev in drugih, ki delajo z odvisnimi;
  • izdajanje strokovne literature v skladu z veljavnimi predpisi;
  • organiziranje javnih predavanj in prireditev;
  • spodbujanje povezovanja, vzdrževanja stikov, sodelovanja med članicami doma in v tujini;
  • sodelovanje v raziskovalnih projektih;
  • uresničevanje skupnih interesov članic preko Zveze